ACADEMIA EC-COUNCIL C|CISO

 • EC-COUNCIL C|HFI 21JAN2021-19FEV2021 2ª/4ª/6ª by SCORPIONSHIELD ONLINE ZOOM
  Online Zoom
 • EC-COUNCIL C|EH MASTER Practical 15FEV-19FEV 2021 20H-24H by SCORPIONSHIELD ONLINE ZOOM
  Online Zoom
 • EC-COUNCIL C|EHv11 1-12MAR2021 by SCORPIONSHIELD ONLINE ZOOM
  Online Zoom
 • EC-COUNCIL CCISO 15-26 MAR 2021 20H-00H by SCORPIONSHIELD ONLINE ZOOM
  Online Zoom
 • EC-COUNCIL C|PENT 15-26MAR2021 by SCORPIONSHIELD ONLINE ZOOM
  Online Zoom
 • EC-COUNCIL C|HFI 29MAR2021-9ABR2021 2ª/4ª/6ª by SCORPIONSHIELD ONLINE ZOOM (1)
  Online Zoom
 • EC-COUNCIL L|PT MASTER 12-16 ABR 2021 by SCORPIONSHIELD ONLINE ZOOM
  Online Zoom
 • EC-COUNCIL CCISO 7-18 DEZ 20H-00H by SCORPIONSHIELD ONLINE ZOOM
  Online Zoom
 • EC-COUNCIL C|EHv11 9-20NOV2020 by SCORPIONSHIELD ONLINE ZOOM
  Online Zoom
 • SCORPIONSHIELD EC-COUNCIL CEH 7-18 SET
  Online
 • EC-COUNCIL REMOTE C|CISO 22-26 JUN 2020 09H-18H
  ONLINE TRAINING
 • EC-COUNCIL REMOTE C|EH V10 1-12 JUN 2020 19H-23H
  ONLINE TRAINING
 • EC-COUNCIL C|EHv10 2-13DEZ2019
  Av. Fontes Pereira de Melo 17 3º
 • EC-COUNCIL C|EHv10 18-22NOV2019
  Av. Fontes Pereira de Melo 17, 3º

©2020 by SCORPIONSHIELD